Hausjärven Kehitysvammaisten Tuki ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa erityishuollon ja sosiaaliturvan lisäämiseksi sekä muutoin valvoa ja edistää heidän etujansa. Hausjärven tukiyhdistys on toiminut vuodesta 1978 lähtien. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 45. Jäsenistö koostuu hausjärveläisistä kehitysvammaisista henkilöistä, heidän omaisistansa, ystävistänsä ja kehitysvammatyön kannattajista. Yhdistys järjestää monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja virkistystä retkien, leiri- ja teemapäivien, juhlien yms. muodossa. Lisäksi yhdistys tukee kehitysvammaisten henkilöiden harrastuksia rahallisesti.


Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksujen lisäksi erilaisilla tempauksilla ja myyjäisillä. Yhteistyötahoina ovat toimineet Hausjärven kunta ja seurakunta, järjestöt, yritykset ja yksittäiset henkilöt.

Yhteistyö mahdollistaa vapaaehtoistyön onnistumisen.